You are currently viewing Volonteri SRD-a Preluk i PD Lisina čistili šumski put Preluk – Matulji

Volonteri SRD-a Preluk i PD Lisina čistili šumski put Preluk – Matulji

Akcija čišćenja nekadajnega šumskega puta ki je poveževal Preluk i Matulji. Va prvoj, od niza radnih akcija, sudjelovalo je ukupno 19 ljudi. Trinaest iz PD „Lisina“ i šest iz SRD „Preluk“. Očišćene su dionice od Preluka do Eurodoma cca 250 metri i dionica od Eurodoma do Adriaoila na Kuke cca 400 metri. To je nekadajni šumski put ki je poveževal Preluk I Matulji, treba znat da je kuća va Preluke ka se sada obnavja imela adresu Matulji 1. Krajnji cilj je da se celi put očisti, snimi, markira i uklopi va obilaznicu lisinski put. Početak je bil na 8 ur, a kraj oko uri, odnosno efektivno cca. 4 i pol ure čišćenja, istaknul je naš Elio Pobar ki je bil i koordinator akcije.

Još jedan put hvala svima koji su se odazvali akciji. Vidimo se uskoro na novim akcijama.